JUDr. PhDr. Stanislav Balík

Problematika činnosti a personálního obsazení ústavního soudu.

Moderátoři: Boblig von Edelstadt, Inkvizitor

Odpovědět
Uživatelský avatar
Boblig von Edelstadt
Šéfmoderátor
Příspěvky: 139
Registrován: 01.01. 2011 18:21

JUDr. PhDr. Stanislav Balík

Příspěvek od Boblig von Edelstadt » 06.01. 2011 16:57

soudce (26.5.2004-
portret.jpg
Zdroj: Ústavní soud ČR
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.

Uživatelský avatar
Boblig von Edelstadt
Šéfmoderátor
Příspěvky: 139
Registrován: 01.01. 2011 18:21

Oficiální životopis

Příspěvek od Boblig von Edelstadt » 06.01. 2011 17:00

Stanislav Balík (* 1956) ukončil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1979, v roce 1981 absolvoval obor archivnictví na Filosofické fakultě téže univerzity. Doktorem práv se stal v roce 1980, doktorem filosofie o tři roky později.

Stanislav Balík pracoval do roku 1989 jako podnikový právník, poté se věnoval advokacii. Jako samostatný advokát působil od roku 1990. Od roku 1997 byl činný ve výboru České advokátní komory (ČAK) pro mezinárodní styky a ve výboru pro ochranu lidských práv a spolupráci s Radou Evropy. V roce 1996 se stal členem představenstva ČAK, v roce 1999 jejím prvním místopředsedou a v letech 2002 - 2003 působil jako její předseda. Zastupoval českou advokacii v Radě evropských advokátních komor. V roce 2003 se stal nositelem stříbrné Randovy medaile, prestižního vyznamenání udělovaného Jednotou českých právníků. Je členem grémia Jednoty českých právníků. Stanislav Balík vykonává rozsáhlou pedagogickou a publikační činnost. Od roku 1996 působí na katedře právních dějin Fakulty právnické ZČU. Soudcem Ústavního soudu ČR byl jmenován dne 26.5.2004. Mluví německy, anglicky, francouzsky a rusky.

Vzdělání:
1971 - 1975 gymnázium
1975 - 1979 právnická fakulta UK
1977 - 1981 filosofická fakulta UK obor archivnictví
1980 JUDr.
1985 PhDr.

Právnická dráha:
1979 - 1982 Pražská botanická zahrada - podnikový právník
1982 - 1989 Obvodní podnik bytového hospodářství v Praze 1 - podnikový právník
1989 - 1990 advokátní koncipient
1990 - advokát
1994 - 1996 náhradník představenstva České advokátní komory
od roku 1997 činný ve výboru České advokátní komory pro mezinárodní styky a ve výboru pro ochranu lidských práv a spolupráci s Radou Evropy
1996 - 1999 člen představenstva České advokátní komory
1999 - 2001 1. místopředseda České advokátní komory
2002 - 2003 předseda České advokátní komory
2003 - 2004 zástupce české advokacie v Radě evropských advokátních komor (CCBE)
2003 nositel stříbrné Randovy medaile
26. 5. 2004 jmenován prezidentem ČR Václavem Klausem soudcem Ústavního soudu ČR

Pedagogická činnost:
1982 - 1990 externí výuka práva na Střední ekonomické škole v Praze 1
1991 - 1994 odborný asistent na katedře archivnictví a archivního studia FF UK
od r. 1996 odborný pracovník na katedře právních dějin PF Západočeské university
od r. 1996 zkušební komisař u advokátních zkoušek
od r. 2004 externí učitel PF Masarykovy university
2004 krátce členem Rady Justiční akademie

Publikační činnost:
• předseda redakční rady časopisu Bulletin advokacie
• člen redakční rady časopisů Jurisprudence, Historický obzor
• autor vysokoškolských učebnic:
o Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie
o Plzeň 1998
o Advokacie včera a dnes
o Dobrá Voda 2000
• spoluautor publikací:
o Právní dějiny evropských zemí a USA (stručný nástin), II. vydání, Dobrá Voda 2002
o Právní dějiny mimoevropských zemí. Stručný nástin. Dobrá voda 2003
o Výpovědní důvody z nájmu bytu. Komentář k ustanovením § 711 občanského zákoníku, Praha 2000
o Komentář k Občanskému zákoníku, Linde Praha 2002
o Advokát v EU. Právní předpisy o advokacii v zemích Evropské unie, Plzeň2004
o autor stovek článků a příspěvků v nejrůznějších právnických, právněhistorických časopisech

Činnost v právnických institucích:
• člen správní rady Nadace Hugo Grotia
• příležitostný expert Rady Evropy, aktivní účastník řady mezinárodních seminářů s tématikou advokacie, přístup ke spravedlnosti a ochrany lidských práv

Jazykové znalosti:
• francouzština - státní zkouška
• němčina, angličtina, ruština

Zdroj: Ústavní soud ČR


Uživatelský avatar
páter Koniáš
Pokročilý uživatel
Příspěvky: 13
Registrován: 02.01. 2011 19:37

Soudce zpravodaj v kauze přesčasů

Příspěvek od páter Koniáš » 29.11. 2011 15:33

Tento ústavní soudce zpracovával 2 (slovy: dva) roky (sic! - neuvěřitelná rychlost pana soudce) podklady pro rozhodování v kauze přesčasů příslušníků ozbrojených sborů.
Podnět byl podán - prostřednictvím několika poslanců KSČM a ČSSD - v roce 2009. Teprve až nyní - 29. listopadu 2011 - bylo rozhodnuto ÚS a návrh byl zamítnut!
P.S. Takto DEMOKRATICKY rozhoduje nejvyšší právní autorita v tomto absurdistánu zvaném ČEZkostán!!! :evil:

Odpovědět

Zpět na „Ústavní soud ČR“